przepływomierz powietrza punto 2

Fiat Punto

130 1.9 JTD 85 10,9 173 5 b.d. 1.9 JTD 100 9,6 185 5,3 b.d. 1.2 Natural Power b.d. 145 5,8 115 Fiat Punto III 199 Fiat Grande Punto Fiat Grande Punto – został zaprezentowany podczas targów samochodowych w Turynie w 2005 roku jako Fiat Grande Punto w celu podkreślenia tego, że nowy model

Przepływomierz ultradźwiękowy

Przepływomierz ultradźwiękowy – rodzaj przepływomierza, który do pomiaru prędkości przepływu płynu wykorzystuje ultradźwięki. Zasada działania Zasada działania przepływomierza ultradźwiękowego bazuje na pomiarze różnicy czasów przejścia fali ultradźwiękowej. Fala emitowana jest naprzemiennie

Przepływomierz termiczny

Termiczny przepływomierz masowy – to przyrząd pomiarowy, który mierzy prędkość przepływu medium. Przyrząd nie służy do pomiaru objętości, a masy materii poruszającej się np. przez rurę. Zasada działaniaPomiar termiczny polega na monitorowaniu efektu schładzania podgrzewanego czujnika

Zanieczyszczenie powietrza

), pyły węglowe (X2) lotne związki organiczne (benzopireny), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), ozon troposferyczny (O3), ołów (Pb), pyły zawieszone. Źródłami zanieczyszczeń powietrza są m.in.: niska emisja chemiczna konwersja paliw, wydobycie i transport surowców, przemysł chemiczny, przemysł

Gęstość powietrza

Gęstość powietrza jest masą powietrza na jednostkę objętości. W układzie SI jest mierzona w jednostkach (kg/m3). Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m3. Gęstość powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości i odpowiednio spadkiem ciśnienia. Zależność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.