moto szol poznan

Powiat poznański

, http://bip.powiat.poznan.pl/plik,6305,2-ogolna-charakterystyka-powiatu-poznanskiego.pdf; Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach 2007-2013, http://bip.powiat.poznan.pl/plik,10614,wstep-ii-sytuacja-spoleczno-gospodarcza-powiatu-poznanskiego-1-polozenie-geograficzne-i-podzial-administracyjny

Handel i usługi w Poznaniu po 1989 roku

,kontrolowany-upadek-sieci-pozperito,id,t.html; portal "money.pl", Poznań: Rozpoczął się proces szefów Market Pozperito, 2008-06-19, http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/poznan;rozpoczal;sie;proces;szefow;market;pozperito,18,0,349970.html.. 1991 Poznań, Al. Solidarności Poznański

Poznań

pod rokiem 970 w formie episcopus Posnaniensis (biskup poznański). W tej samej kronice pod rokiem 1005 znajdujemy określenie ab urbe Posnani (z miasta Poznania). Miasto w formie Poznan notuje Gall Anonim w swojej Kronice polskiej spisanej w latach 1112–1116.„Monumenta Poloniae Historica

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.