drogowa kontrol strazy granicznej

Straż Graniczna (Polska)

"Obława: Straż Graniczna RP", wzięła udział w programie Discovery Channel "Dorwać komandosa"https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11897,Dorwac-komandosa-z-udzialem-Strazy-Granicznej.html, w którym były komandos Navy SEAL, Joel Lambert, stanął przed zadaniem dotarcia do punktu docelowego swojej misji

8 Brygada Ochrony Pogranicza

sformowano batalion kontroli granicznej Szczecin i 5 strażnic liniowychRrozkaz MBP nr 055/0rg. z 7 czerwca 1949 ? . W 1950 roku został on przeformowany w batalion portowy WOP SzczecinRozkaz MBP nr 043/0rg. z 3 czerwca 1950 ? .Brygadę rozformowano w 1950 roku. Na jej bazie powstała 12 Brygada WOP. Struktura

Pomorska Brygada WOP

Polski.Brygadę rozformowana 15 maja 1991 roku. Na jej bazie powstał Pomorski Oddział Straży Granicznej. Struktura organizacyjna dowództwo, sztab i pododdziały dowodzenia 122 batalion WOP Chojna 123 batalion WOP Szczecin strażnica WOP Kościno im. kpt. Wasyla Wojczenki ps. "Sasza 124 batalion WOP Police 125

Hroszówka (uroczysko w powiecie brzozowskim)

wsi był Ignacy z Chyrowa RomerAkta sprawy granicznej między wsią Ulucz w ekonomii samborskiej a wsią królewską Hruszówka (Hroszówka) [pow. sanocki] w posesji Ignacego Romera [1755-1767] AGAD sygn. 649Hruszówka (Hroszówka) – jeszcze w XIX wieku przysiółek wsi Ulucza na prawym brzegu Sanu

Lubuska Brygada WOP

GPK Gubin (kolejowa i drogowa) – dowódcy: ppłk Mikołaj Gaczyński, ppłk Józef Arseniuk 93 batalion WOP – Słubice i 8 strażnic Dowódcy brygady płk Stanisław Czesławski – (od 1 grudnia 1956 do 5 lutego 1963)Andrzej Błażej Zarys dziejów Lubuskiej Brygady WOP (1945–1985) s. 149

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.