drogowa kontrol strazy granicznej

Bogdan Kuliga

Strazy Pożarnej w w Krośnie. W latach 1999-2002 był Komendantem Miejskim PSP w Krośnie, a od 2006-2011 był Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. W październiku 2011 roku powołany został na stanowisko Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Odznaczenia Krzyż

Straż Graniczna (Polska)

Graniczna RP", wzięła udział w programie Discovery Channel "Dorwać komandosa"https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11897,Dorwac-komandosa-z-udzialem-Strazy-Granicznej.html, w którym były komandos Navy SEAL, Joel Lambert, stanął przed zadaniem dotarcia do punktu docelowego swojej misji, nie dając

8 Brygada Ochrony Pogranicza

- Trzebież samodzielny batalion ochrony pogranicza nr 46 – Międzyzdroje samodzielny batalion kutrów granicznych - Szczecin flotylla ścigaczy WOP - Trzebież Graniczne Placówki Kontrolne: GPK Gryfino (rzeczna) GPK Kołbaskowo (drogowa) GPK Nowe Linki (drogowa) GPK Gumieńce (kolejowa) GPK Szczecin Port

Pomorska Brygada WOP

Komandorski Orderu odrodzenia Polski.Rozformowana 15 maja 1991. Na jej bazie powstał Pomorski Oddział Straży Granicznej. Struktura organizacyjna dowództwo, sztab i pododdziały dowodzenia 122 batalion WOP Chojna 123 batalion WOP Szczecin strażnica WOP Kościno im. kpt. Wasyla Wojczenki ps. "Sasza 124

Hroszówka (uroczysko w powiecie brzozowskim)

wsi był Ignacy z Chyrowa RomerAkta sprawy granicznej między wsią Ulucz w ekonomii samborskiej a wsią królewską Hruszówka (Hroszówka) [pow. sanocki] w posesji Ignacego Romera [1755-1767] AGAD sygn. 649Hruszówka (Hroszówka) – jeszcze w XIX wieku przysiółek wsi Ulucza na prawym brzegu Sanu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.